Yandex.Metrica

Acte necesare unei tranzacţii imobiliare!

Aboneaza-te la newsletterul Blitz Imobiliare si nu vei rata nici o stire Imobiliara Ma abonez

Actele necesare:
– actul de dobândire a imobilului;
-extrasul de carte funciară eliberat de judecătoria în a cărei rază teritorială se află imobilul;
– autorizaţia de construire intabulată
– certificat fiscal eliberat de primărie;
– actele de identitate (buletin,paşaport, permis de conducere);
– certificat de căsătorie;
– exemplare din actul de proprietate (unul în original şi unul în copie);
– schiţa a imobilului cu suprafaţa utilă a acestuia;
– copie după buletinul proprietarului;
– cerere-tip de declarare;

Actul de dobândire a imobilului poate fi:

1. contract de vânzare-cumpărare (încheiat fie între vânzător şi cumpărător, fie între una dintre fostele întreprinderi URBANĂ, RAIFL, CONSTRUCT ARDEALUL şi un cumpărător persoană fizică)
2. contract de donaţie
3. contract de schimb imobiliar
4. certificat de moştenitor
5. titlul de proprietate
6. hotarirea judecatorească definitivă şi irevocabilă intabulată

Intabularea se face pe baza schiţei cadastrale din dosarul cadastral inregistrat la ANCPI.

Certificatul fiscal se eliberează de către Primărie-Direcţia Taxe şi Impozite şi este valabil 48 ore. Pentru această este necesar că impozitul să fie achitat la zi şi să nu existe amenzi neplătite. Pentru eliberarea lui sunt necesare următoarele acte :

1.extras de carte funciară la zi;
2.copie după buletinul de identitate al proprietarului;
3.cerere tip;
4.taxa de timbru;

Extrasul de carte funciară este actul care reflectă cel mai cuprinzător situaţia juridică a imobilului respectiv. Este valabil 24 ore, motiv pentru care se scoate doar în ziua tranzacţiei. În cazul în care anterior semnării actului autentic se doreşte încheiere unui antecontract, cartea funciară se poate verifica şi telefonic.

ATENŢIE : Dacă imobilul a cărui vânzare se doreşte nu este întabulat, mai întâi se va proceda la întabulare, pe bază următoarelor acte :

– 2 exemplare din actul de dobândire a imobilului (cel puţin unul în original)
– schiţa imobilului respectiv
– procesul verbal de predare-primire a imobilului
– cerere de intabulare adresată sectorului de Cărţi Funciare, din cadrul Judecătoriei

Actele de identitate trebuie să se afle în interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de înstrăinare a imobilului. În cazul în care buletinul/cartea de identitate au expirat în cursul anului curent, legitimarea se poate face fie cu paşaportul, fie cu permisul de conducere. Dacă prin deteriorarea buletinului ştampilele aplicate de organele competenţe nu mai sunt vizibile, se vor folosi ultimele două acte menţionate, sau doi martori care cunosc persoană în cauza.

Certificatul de căsătorie este absolut necesar la încheierea actului autentic, întrucât vânzarea-cumpărarea este un act de dispoziţie, ceea ce presupune consimţământul ambilor soţi, ori calitatea de soţi nu se poate dovedi decât cu ajutorul certificatului de căsătorie.
Sursa: Imopedia

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Website Protected by Spam Master


Te-ar putea interesa si

Acum 7 ani 0 Comentarii

Ghidul vanzatorului: Ce documente îmi sunt necesare atunci când îmi vând apartamentul?

La vânzarea apartamentului tu, în calitate de vânzător trebuie să prezinți următoarele documente: -actul de proprietate asupra apartamentului, care poate fi după caz: contract de vânzare-cumpărare, certificate de moștenitor, contract de donație, sentință civilă definitivă și irevocabilă, etc; -extrasul de carte funciară, care se obține de către biroul notarial de la Oficiul de Carte Funciară din cadrul Agenției Naționale de[...]

Citeste mai mult
Ce documente trebuie sa prezint atunci cand imi vand locuinta?
Acum 7 ani 0 Comentarii

Ce documente trebuie sa prezint atunci cand imi vand apartamentul?

La vanzarea unui apartament proprietarul trebuie sa prezinte urmatoarele documente: -actul de proprietate asupra apartamentului, care poate fi dupa caz: contract de vanzare-cumparare, certificate de mostenitor, contract de donatie, sentinta civila definitiva si irevocabila, etc. -extrasul de carte funciara, care se obtine de catre biroul notarial de la Oficiul de Carte Funciara din cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate[...]

Citeste mai mult
coming back soon